Single Blog

  • Home
  • Esben Lunde har rotte-plan på vej
22 jun

Esben Lunde har rotte-plan på vej

PLAN: Problemer med rotter stiger, og miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen arbejder på en handlingsplan for at komme rotterne til livs. Og det har han bred opbakning til i Folketinget.

Der skal mere smæk på rottebekæmpelsen.

Det mener miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V), der har initiativer på vej.

”Regeringen [er] ved at forberede en egentlig handlingsplan, der skal hjælpe med at knække den tendens med stigende rotteproblemer, som vi har set de seneste år,” sagde han i Folketinget i midten af maj.

Og noget tyder på, at ministeren er tæt på at have et udkast parat. Danmarks Naturfredningsforening (DN) beskriver nemlig i et brev til Miljø- og Fødevareudvalget, at de har været til møde hos Miljøstyrelsen 1. juni om emnet. Og at de her blev orienteret om, at Miljø- og Fødevareudvalget på et møde 14. juni vil blive forelagt et oplæg til indholdet af en handlingsplan til bekæmpelse af rotter.

I brevet fra DN lyder det, at Miljøstyrelsen har lagt op til følgende fire overordnede temaer:

  • Styrket forebyggende indsats
  • Mere effektiv rottebekæmpelse
  • Administrative lettelser
  • Bedre anvendelse af bekæmpelsesmidler.

Et stigende problem
Altinget har bedt om en uddybning fra miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen, men han har ikke ønsket at uddybe sine planer yderligere.

Der er ikke tvivl om, at rotter udgør et stigende problem. Tal, som kommunerne indberetter til Miljøstyrelsen, viser nemlig en stigende tendens (se figur nedenfor). Her har man tal frem til 2014, hvor der – på trods af udsving år for år – er tale om en væsentlig stigning fra 120.000 indberetninger i 2004 til 173.000 i 2014. Tal for 2015 og 2016 er ifølge Miljøstyrelsen ikke klar til offentliggørelse endnu.

Derudover har DR i foråret lavet sin egen rundspørge blandt kommunerne, hvor 80 procent har oplevet et stigende problem de seneste fire år.

Kommunale indberetninger om rotter

Politisk opbakning
På Christiansborg er der også bred anerkendelse af, at rotteproblemet er stigende. Hos landets to største partier, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, er der en klar forventning om, at ministeren snart kommer med sit bud på en handlingsplan.

”Der er brug for en plan, der både har fokus på by og land. Der er så mange rotter, at de kommer op om natten. Det har jeg set massere af steder i København,” siger Dansk Folkepartis miljøordfører, Pia Adelsteen.

Socialdemokratiets miljøordfører, Christian Rabjerg Madsen, er helt på bølgelængde.

”Antallet af rotteobservationer er steget meget voldsomt, og et meget bredt folketingsflertal har sagt klart til ministeren, at den nuværende rottebekæmpelse ikke er god nok. Derfor skal vi have ministeren til at indkalde til forhandlinger.  Og det forventer jeg sker meget snart,” siger han.

Ministeren varslede som nævnt en handlingsplan i midten af maj. Det skete i forbindelse med behandlingen af et beslutningsforslag fra Dansk Folkeparti. Her kom det også frem, at Folketingets partier over en bred kam ser behov for at gøre noget mere ved udbredelsen af rotter.

Forslag om rottespærrer
DF’s forslag handler konkret om at stille krav til kommunerne om at opsætte rottespærrer på kloakledninger, der fører ind til hospitaler, skoler, plejehjem og daginstitutioner, offentlige såvel som private, medmindre det er teknisk umuligt. Det skal sikre, at rotterne ikke kan komme fra kloak og ind i bygningerne.

I dag er der krav, hvis institutionen er kommunalt ejet, men problemet gør sig også gældende for private skoler, plejehjem og daginstitutioner. Hospitaler er ikke forpligtet til rottespærrer.

Pia Adelsteen satser stærkt på, at der kommer mere fokus på rottespærrer i en kommende handlingsplan. Men hun har også et ønske om, at den enkelte landmand får friere rammer til at bekæmpe rotter, så det ikke som i dag skal udføres af professionelle rottebekæmpere.

”Det kan ikke nytte noget, at man fanger tre rotter på en uge, og så er der ikke mere gift. For de formerer sig jo som… ja, som rotter,” siger Pia Adelsteen og fortsætter:

”Så vi er nødt til at håndtere det på en anden måde. Jeg mener, at det er okay, at landmanden får lov til at lægge gift ud.”

Socialdemokratiets miljøordfører, Christian Rabjerg Madsen, erklærer sig umiddelbart positiv over for krav til rottespærrer, men han mener i øvrigt ikke, at det er klogt at lægge sig fast på løsninger.

”Vi bliver nødt til at være seriøse nu, hvor vi ser hinanden i øjnene, får alle redskaber på bordet. Og får diskuteret, hvordan vi tilrettelægger det,” siger Christian Rabjerg Madsen.

Kontakt os