Single Blog

  • Home
  • Här fälls råttor med tryckluft
01 Feb

Här fälls råttor med tryckluft

Darra månde alla råttor. Häromveckan anlände nämligen det senaste inom antignagarteknologi till Anticimex i Karlstad: en tryckluftsdriven råttfälla som kan slå ihjäl 24 råttor innan gaspatronen måste bytas.

– Vi är väldigt nöjda, säger skadedjursteknikern Per Samuelsson.

Det är på Nya Zeeland den utvecklats, fällan med namnet Goodnature, och det av tvingande orsaker. Till det lilla ölandet på andra sidan jordklotet medfördes en lång rad djur som sedermera löpt amok: råttor av olika sort, vesslor och hermeliner, även större gnagare.

På senare år har dessutom fler restriktioner införts vad gäller råttgift och liknande kemisk bekämpning. I Sverige säger Kemikalieinspektionen numera nej till ”permanentbete”, det vill säga gift som ligger ute under lång tid.
– Under mina tolv år i branschen har jag nog minskat användningen av råttgift med 80 procent.

Men då gäller det att hitta effektiva fällor istället, säger Per Samuelsson.

Vid demonstrationen befinner vi oss vid Fagerås Kvarn, där spannmålet ofta lockar möss och råttor. Gnagare ska hållas på avstånd. Någon beställning därifrån har inte Per ännu, men kanske kan Goodnature-fällan fungera? Fällans grundprincipen är enkel: Längst in apteras ett bete i form av en trögf lytande pasta. Råttan knallar in, kommer åt en nål varpå en gaspatrondriven cylinder skjuts ned och dödar råttan.

Per Samuelsson visar på en spritpenna i metall: med ett ”PANG!” är pennan rejält tillplattad.

– Det är inget man vill stoppa fingrarna i, den saken är säker. Det är också därför den alltid ska ligga i sin metallåda, då ska det mycket till om nån ska lyckas få in armen.

Just lådan bidrar också till fällans fiffighet: den monteras nämligen snett, i en uppförsbacke för råttan. Efter det dödande slaget glider gnagaren helt enkelt ut – och nästa kan ta sig in.

Än så länge finns inte Goodnature-fällan ute på konsumentmarknaden, och den är heller inte godkänd av Naturvårdsverket för annat än råttor. Än så länge.

Per Samuelsson ser fram emot att kunna använda den även för bekämpning av möss:

– Ja, vi hade ju en rätt rejäl musinvasion i höstas, den här hade kommit väl till pass då. Vanliga slagfällor får man ju hålla på och vittja stup i ett. Vi har också ett antal fällor som drivs med solceller och som dödar med elektricitet, de använde vi vid ett företag och tog 250 möss på en vecka…

– Dä remot kommer vi inte att använda den på till exempel förskolor, där små barn kanske skulle kunna ta sig in med handen.

Fällan ska monteras efter marken och vid en vägg. När råttan kommer fram lockas den av betet, kommer åt en nål och får omedelbart ett dödande slag. ”Väldigt enkelt och effektivt”, säger Per Samuelsson.
Betet placeras i fällans ”nos” och består av ett trögflytande, fett ämne som luktar som kolasås.

Kontakt