Single Blog

  • Home
  • Scan-Kill slår til mod rotter uden brug af gift
14 Feb

Scan-Kill slår til mod rotter uden brug af gift

Nye regler forbyder forebyggende brug af gift til rottebekæmpelse. Derfor går Scan-Kill nu aktivt ind i kampen mod rotter i Nordjylland med nye mekaniske rottefælder, og det giver effektive resultater, fortæller skadedyrsbekæmper Jan Skov Jensen.

Giftfrie løsninger giver resultater
Scan-Kill har hurtigt kunne se resultater fra de nye giftfrie rottefælder, der er installeret i flere Nordjyske byer. Flere fælder er udløst i både Skagen, Aalborg, Brønderslev, Hjørring, Frederikshavn, Sæby, Hobro og Randers. Skadedyrsbekæmper Jan Skov Jensen vurderer, at det er effektive resultater, fælderne viser.
»En af de fælder, der har aflivet flest rotter, har udløst skud 23 gange på blot to måneder. Det er et rigtigt godt resultat, at fælden er effektiv allerede fra første måned. Samtidig oplever vi, at færre ringer vedrørende klager over rotter og mus. Det giver os en klar indikation om, at fælderne virker. For mig er de nye fælder det sikreste valg på markedet til effektiv og giftfri bekæmpelse af rotter. Hvis jeg havde brugt gift, som vi gjorde før, i samme områder, havde jeg måske kun kunnet aflive to eller tre rotter,« siger Jan Skov Jensen.

Flere fælder er nu udløst, og skadedyrsbekæmper Jan Skov Jensen pointerer, at det er gode resultater, når fælderne er aktive allerede i første måned. Normalt skal en rottefælde nemlig først integrere sig i naturen og væk fra fabrikationslugten, før en rotte eller mus vil nærme sig den.
»Der kan ofte gå op til to måneder, før man kan forvente et resultat, fordi rotten skal vænne sig til lugten. Derfor er det resultaterne gode tegn for de plagede nordjyder,« siger Jan Skov Jensen.
Scan-Kill er ikke i tvivl om at fortsætte den grønne linje i bekæmpelsen af rotter og skadedyr og bakkes op af Tec-SolutionZ direktør Carsten Thulin, som forhandler fælderne.

»De nye fælder er innovative overfladefælder, der virker uden brug af gift og afliver rotterne hurtigt og humant, hvilket er i tråd med de nye regler fra Miljøstyrelsen, og det støtter vi selvfølgelig. Fælderne er 100 procent giftfrie med dokumenterbare resultater,« fortæller Carsten Thulin, der arbejder på, at fælden skal kunne benyttes på flere områder, end den kan i dag.

Robuste fælder
For Scan-Kill har det været vigtigt at finde grøn løsning til permanent skadedyrsbekæmpelse, der ikke kræver bemanding og ekstra tilsyn. Fældens konstruktion i stålkasse gør den yderst robust i al slags vejr, hvilket gør den ideel for alle professionelle bekæmpere, påpeger Jan Skov Jensen.

De nye Goodnature-fælder tiltrækker rotterne med en særlig duft, der får rotterne til at gå i fælden igennem et hul, der er sikret mod indtrængen af andre dyr. Når rotten går i fælden, aktiveres en CO2-enhed, der afliver rotten hurtigt og humant. Den døde rotte falder efterfølgende til jorden under fælden. Fælden indstiller sig selv igen automatisk, og den døde rotte bliver spist eller fjernet af dyr i naturen. Fælden kræver derfor hverken opsyn eller vedligeholdelse, og det er en fordel, fordi vi ikke skal bruge mandskabstimer i samme omfang, vurderer Scan-Kill.

Kommer der anmeldelser, rykker rottefængerne dog fortsat ud. Områderne bliver ikke overladt til sig selv, fordi Scan-Kill har installeret nye fælder, pointerer Jan Skov Jensen.

FAKTABOKS
Rotteanmeldelserne stiger i hele landet
De seneste fem år er antallet af rotteanmeldelser steget støt på landsplan sammen med udgifterne til rottebekæmpelse. I 2007 brugte landets kommuner 63 millioner kroner til rottebekæmpelse, og allerede i 2014 var tallet steget til hele 98 millioner kroner. Sættes der ikke aktivt ind på området, kan udgiften snart være på 200 millioner kroner, vurderer eksperter inden for området

Kontakt