Single Blog

  • Home
  • Rottebekæmpelse uden gift giver gode resultater
05 Dec

Rottebekæmpelse uden gift giver gode resultater

Hos Hedensted Spildevand A/S bliver rotter nu effektivt bekæmpet med nye mekaniske trykluftsdrevne fælder.

Ved alle pumpestationer og regnvandsbassiner hos Hedensted Spildevand A/S finder man blanke, små stålkasser. Her har man fået installeret 110 mekaniske trykluftsdrevne
fælder ved navn Goodnature til permanent bekæmpelse af rotter og mus. Fælderne står placeret ved alle el-skabe og sikrer, at der ikke kommer skadedyr i installationerne.

»For mig var den nye fælde det sikre valg til effektiv bekæmpelse af rotter uden gift,« siger Steen Hummelgaard, der er driftsleder i Hedensted Spildevand A/S. Han arbejder for at minimere det stigende antal rotter.

Goodnature i stedet for gift Goodnature er en innovativ overfladefælde, der virker mekanisk uden brug af gift og afliver skadedyret humant.

»Efter de nye regler fra Miljøstyrelsen, der forbyder anvendelse af gift til permanent forebyggelse, er trådt i kraft, har det været vigtigt for os at finde en driftssikker løsning til sikring mod rotter. Før brugte vi el-fælder, men de var meget dyre i drift sammenlignet med denne fælde,« fortæller Steen Hummelgaard.

Fælden har været på det internationale marked i mere end seks år og har herhjemme været igennem en lang produktudvikling for at opnå et ideelt resultat til sikker skadedyrsbekæmpelse i naturen.

»De nye regler fra Miljøstyrelsen satte streg under, at der mangler giftfrie løsninger til skadedyrsbekæmpelse i Danmark. Vi savnede nytænkning på området samt mere miljøvenlige og humane løsninger. Vi opfandt Goodnature, der er mere resultatorienteret end gift,« siger administrerende direktør i Tec-SolutionZ Carsten Thulin. Han har mere end fem års erfaring inden for skadedyrsbekæmpelse.

Fælden tiltrækker rotter og mus med en særlig chokoladelignende duft, der får rotten og musen til at gå i fælden igennem et hul, som er formet som en cylinder. Hullet i fælden er konstrueret, så det er sikret mod indtrængen af andre dyr. Når rotten eller musen går i fælden, bliver en CO2-enhed aktiveret. Dette udløser fælden og afliver rotten hurtigt og humant. Den døde rotte falder
til jorden under fælden. Fælden indstiller sig selv igen automatisk. Det døde dyr bliver taget af andre dyr og spist eller kan let opsamles. Fælden kræver derfor hverken opsyn eller vedligeholdelse.

»Vi skiftede til fælden, fordi den ikke kræver bemanding. Jeg skal ikke længere ud og skifte batterier eller føre tilsyn. Det hele foregår nu automatisk, og det gør min hverdag meget lettere, fordi den holder sig selv kørende. Jeg forventer, at vi kan minimere antallet af rotter med minimal brug af mandskab. I forhold til de gamle fælder, som jeg skulle ud og tømme, sparer jeg omkring 200 mandskabstimer om året,« fortæller Steen Hummelgaard.

Effektiv bekæmpelse Hedensted Spildevand A/S fik installeret fælderne i foråret og kan allerede begynde at se resultater.

»En måned efter jeg havde hørt om den, havde jeg 110 fælder fordelt på anlægget. Det tog ikke lang tid at beslutte, at Goodnature var det rigtige for os. Det var vi slet ikke i tvivl om,« siger Steen Hummelgaard.

CO2-enheden i fælden kører på en gaspatron, og det betyder, at der ikke er samme vedligeholdelse som med eksempelvis smækfælder, der kun kan tage en enkelt rotte eller mus.

»Fælden kan tage op til 24 rotter eller mus,« fortæller Steen Hummelgaard.

Steen Hummelgaard og hans kolleger mener, at de nye fælder har optimeret arbejdsgangene, fordi de blot ser til fælderne to gange om året, når de alligevel er ude at føre tilsyn ved bassinet. I den forbindelse vurderer de, om gaspatronerne i fælderne skal skiftes.

»Vi ser til fælderne, når det passer ind i vores arbejdsrutine. Det kræver ikke noget ekstraarbejde,« uddyber han.

Driftslederen har høje forventninger til de nye fælder, der på kort tid har elimineret rotteproblemer på anlægget med stor effektivitet:

»Selvom det ikke er højsæson, er der allerede mange rotter og mus, der er gået i fælderne. Jeg har ikke et nøjagtigt tal på, hvorvidt det er rotter eller mus. Dels fordi skadedyret bliver taget af andre dyr, når det falder til jorden, og dels fordi jeg ikke længere holder opsyn med fælderne. Men jeg har mulighed for at se, hvor mange gange fælden har været aktiveret. På den måde kan jeg
regne ud, at der har været et skadedyr i fælden,« forklarer Steen Hummelgaard.

Fantastiske resultater
På stålkonstruktionen er der monteret en tæller, der registrerer hver gang fælden bliver udløst. Tælleren holder regnskab over, hvor mange skadedyr der går i fælden. Ser man nærmere på tællerne hos Hedensted Spildevand A/S viser tallene, at fælderne virker efter hensigten.

»Fælderne står placeret på jordoverfladen ved pumpestationer, bygninger og bassiner. Det er altså meget alsidigt, hvor man kan placere fælderne, og derfor er de første resultater, vi har fået fra Hedensted Spildevand A/S også meget interessante. Fælden er sikker, uanset hvilket miljø den står i,« fortæller direktør i Tec-SolutionZ Carsten Thulin.

På de første fem uger med 110 installerede fælder har Hedensted Spildevand A/S registreret 26 aflivede skadedyr.

»Resultatet er simpelthen fantastisk. Normalvis skal en fælde først integrere sig i miljøet og væk fra fabrikationslugten, før en rotte eller mus vil nærme sig den. Ofte kan der gå op til to måneder, før en fælde er aktiv, fordi dyret skal vænne sig til lugten, men her ser vi allerede en positiv effekt, samtidig med at rotter og mus lige nu har rigelig føde i naturen, fordi det er sommer,« siger
Carsten Thulin.

Hos Hedensted Spildevand A/S er de også glade for fældernes resultater:

»På blot fire måneder har vi aflivet 45 skadedyr på vores installerede fælder. Tallet overgår vores forventninger. Det er ganske imponerende resultater uden for højsæson, og vi må bare konstatere, at der er flere rotter og mus, end vi havde regnet med. Som vi ser det, er den her fælde det bedste produkt til human aflivning og den sikreste fælde på markedet uden gift,« siger en begejstret
Steen Hummelgaard.

Nye investeringer
De gode resultater hos Hedensted Spildevand A/S betyder, at Steen Hummelgaard netop har investeret i yderligere 200 fælder, der skal indbygges i alle el-skabe til sikring mod rotte- og musebid i ledninger og elinstallationer. Målet er klart. Hedensted Spildevand A/S vil mindske antallet af anmeldelser, og derfor bliver Goodnature nu sat op på hele anlægget.

»Vi sparer penge ved at investere i fælderne og forebygge rotteproblemet. Selvfølgelig er det billigere helt at lade være med at gøre noget, for der er ikke nogen lov, der siger, at vi skal, men vi mener ikke, at man som forsyningsselskab kan lade være. Det har vi en forpligtelse til over for borgerne i kommunen,« siger han.

Carsten Thulin mener også, at det skal kunne betale sig at investere i permanent forebyggelse af skadedyrsbekæmpelse:

»Jeg har en klar forventning om, at Goodnature bliver en integreret del af hele den metode, man kender i dag til permanent skadedyrsbekæmpelse sidestillet med depoter. Derfor forventer vi også at levere et stort antal fælder til det danske marked det første år.«

Det er ikke kun forsyningsanlæg som Hedensted Spildevand A/S, der kan få glæde af fælden. Fældens konstruktion i stålkasse gør den yderst robust i al slags vejr, hvilket gør den ideel for alle professionelle bekæmpere, mener Steen Hummelgaard:

»Fælden kan benyttes af både virksomheder, kommuner, landbrug, boligselskaber og forsyningsselskaber. Alle med skadedyrsproblemer vil kunne drage samme nytte af fælden, som vi har gjort.«

Tec-SolutionZ arbejder i øjeblikket på nye, innovative produkter inden for skadedyrsbekæmpelse. »Vi arbejder på højtryk på, at Goodnature skal kunne anvendes på andre områder, end den kan i dag,« siger Carsten Thulin.

Kontakt os