AKUTSAGER – NÅR UHELDET ER UDE

 

Vores topprofessionelle kloakmestre og skadedyrsbekæmpere står altid parat. 

Vi yder akut kloakservice, sug / spul, tv-inspektion og skadedyrsbekæmpelse.

Slamsugning: Der kommer tit ting i kloakken, som måske burde have været i skraldespanden istedet. Disse ting bevirker at din kloak og vandafledning tilstoppes. Når kloakken er tilstoppet, så kommer vi og suger

Spuling: Når lugten bliver for slem eller kloakken er stoppet, så kommer vi og spuler.

Tv-inspektion: Problemer med kloakken, mistanke om rotter eller driller dit afløb, så kommer vi og laver
Tv-inspektion, så vi hurtigt kan finde frem til årsagen.

Skadedyrsbekæmpelse: Er du plaget af akut skadedyr så kommer vi og hjælper.

 

RING 3121 2989 

VI STÅR TIL RÅDIGHED NÅR UHELDET ER UDE

 

Leave this field blank