olieudskillere

Tec-solutionZ tilbyder, som led i en total løsning
omkring kloak olieudskillere

Olieudskillere anvendes til at beskytte vand- og afløbssystemerne mod forurening fra olie.
Olier udgør en stor ekstrabelastning på det offentlige kloaknet, de danske renseanlæg, vandløb og søer.