BEKÆMPELSESPLAN

Når et kloaksystem under feks. et boligkompleks, en skole eller en forsygning, skal bekæmpes for rotter, lægges der en bekæmpelsesplan, på baggrund af tegninger over ledningsnettet.

Figur 1.
Typisk afgrænses det rottebelastede område med en rottespærre/kloakfælde i skelbrønden.

Firur 2. & 3.
Herefter monteres fælder i de bagerste brønde ind mod bygningen.

Figur 4. & 5.
Når de bagerste fælder meddeler, at der ikke længere er rotteaktivitet i brøndene, flyttes de bagerste fælder op foran de forreste.

Figur 6.
Dette gentages indtil man når skelbrønden. Herefter fjernes alle de stationære kloakfælder, det eneste som forbliver fastmonteret i kloaksystemet, er den mekaniske rottespærre i skelbrønden.g

bekæmpelse_RATX-01