RENSNING/SUG OG SPUL AF SAND- OG REGNVANDSBRØNDE

Undgå sokkel og bygningsskader pga. tilstoppede sand og regnvandsbrønde

For at undgå at kloakken ikke bliver tilstoppet med blade eller nåle mv. fra regnvandet, anbefaler Tec-SolutionZ et-årligt eftersyn af jeres sand og regnvandsbrønde.

En sand og regnvandsbrønd har til funktion at opfange det grus, sand og skidt, der typisk kommer i forbindelse med regnvandet, inden det løber ned i det lokale kloaksystem.

Vi tilbyder serviceaftale på rensning/sug og spul af sand og regnvandsbrønde. Ved hver brønd oprettes der brøndrapport med billede dokumentation.

 
https://www.high-endrolex.com/11