RENSNING/SUG OG SPUL AF SAND OG REGNVANDSBRØNDE

Undgå sokkel og bygningsskader pga. tilstoppede sand og regnvandsbrønde

For at undgå at kloakken ikke bliver tilstoppet med blade eller nåle mv. fra regnvandet, anbefaler Tec-SolutionZ et-årligt eftersyn af jeres sand og regnvandsbrønde.

En sand og regnvandsbrønd har til funktion at opfange det grus, sand og skidt, der typisk kommer i forbindelse med regnvandet, inden det løber ned i det lokale kloaksystem.

Vi tilbyder serviceaftale på rensning/sug og spul af sand og regnvandsbrønde. Ved hver brønd oprettes der brøndrapport med billede dokumentation.