FAKTA OM SKADEDYR

Hvad enten det er rotter, mus, myrer, hvepse, skægkræ, væggelus, borebiller, muldvarp, duer, kakerlakker eller andre former for skadedyr, så står Tec-SolutionZ klar til at hjælpe.


ROTTER

 Rotter findes indendørs hele året men er mest aktive i efterårs- og vinterperioden.

 • Rotter adskiller sig fra andre gnavere ved at være større, med en lang hale, spidse snuder og store ører.
 • Rotter kan forårsage skade ved at gnave sig igennem ting, rotter invadere alt i dit hjem fra madvarer i køkkenet til ledninger i væggene.
 • Rotter kommer ind via kloaksystemet, åbninger i fundamentet, ventilationskanaler, eller de kan grave sig ind.
 • Rotter kan vandre fra bolig til bolig især i lejligheds komplekser.
 • En rotte kan leve op til 2-3 år.
 • Rotter kan virke ulækre men er potentielt farlige, da de kan overføre sygdomme.
 • Rotter er altædende, hvilket betyder, at de spiser næsten hvad som helst. Her er nogle af de ting, rotter typisk spiser:
 • Kornprodukter: Hvis rotten skulle vælge en yndlingsret, er den kendt for at have et godt øje til kornprodukter.
 • Frugt og grøntsager: I naturen spiser rotter en række forskellige frugter, grøntsager, nødder, frø og insekter.
 • Insekter og små dyr: Rotter er også kendt for at spise andre smådyr, såsom firben, slanger og mus.
 • Affald: Rotter spiser også affald, herunder madrester, papir og plast.

Det er vigtigt at bemærke, at hvis rotten er sulten nok, vil den sætte tænderne i hvad som helst. Derfor er det vigtigt at rydde op efter madrester og diverse skrald, både inde og uden for huset, for at minimere risikoen for rotter.


MUS

Mus findes indendørs hele året men er mest aktive i efterårs- og vinterperioden.

 • Mus adskiller sig fra andre gnavere ved at være mindre, med en lang hale, spidse snuder og store ører.
 • Mus kan forårsage skade ved at gnave sig igennem ting, mus invadere alt i dit hjem fra madvarer i køkkenet til ledninger i væggene.
 • Mus kommer ind via små åbninger i fundamentet, ventilationskanaler, eller de kan grave sig ind.
 • Mus kan vandre fra bolig til bolig især i lejligheds komplekser.
 • En mus kan leve op til 1-2 år.
 • Mus spreder sig med stor hast og er svære at slippe af med.
 • Mus kan virke ulækre men er potentielt farlige, da de kan overføre sygdomme.
 • Mus foretrækker madvarer såsom korn, frugt, nødder, og kød, men de er altædende og kan også spise papir og plast. 

SKÆGKRÆ

Identificer dem – og sikre at der er tale om flere skægkræ. Skægkræ findes indendørs og er aktive hele året.

Skægkræ adskiller sig fra sølvfisken ved at være mere spættet, mørkere på ryggen, sit skæg samt kraftigere kæber – hvilket gør at den kan gnave sig igennem ting, skægkræ invadere alt i dit hjem fra madvarer i køkkenet til bøger i reolen.

 • Skægkræ kommer ind vi pakkepost (onlinekøb), Feriekuffert, Nye møbler, Supermarkedsvare & Flyttekasser.
 • Skægkræ kan vandre fra bolig til bolig især i lejligheds komplekser.
 • Skægkræ kan leve op til 7 år.
 • Skægkræ trives dårligt ved en konstant temperatur under 16 eller over 30 grader.
 • Skægkræ spreder sig med stor hast og er svære at slippe af med.
 • Skægkræ kan virke ulækre men er ikke farlige.
 • Skægkræ foretrækker tørvarer såsom mel, sukker, brødkrummer, tørre madrester, gryn og lign, samt fibre i papir og tapet.
 • Skægkræ er nat dyr, som typisk gemmer sig i små mørke sprækker i løbet af dagen.

Er du træt af Skægkræ i din bolig? Så kontakt Tec-SolutionZ, og vi hjælper vi dig af med invasionen, det kræver tålmodighed at få fjernet – 2 måneder efter de sidste voksne hunner er fjernet vil der kunne klække nye individer af skægkræ. Derudover er der risiko for at de kommer ind fra din nabo, nye møbler eller en pakke du har fået tilsendt.


MYRER

Myrer vejer 7 gram og kan løfte over 50 gange deres egen kropsvægt, de er mest aktive fra marts-september, de kan godt lide vand og kan leve op til 2 måneder under vand.

 • Spejdermyrer lægger duftspor for at guide andre til mad.
 • Myrer befinder sig typisk i køkken, bryggerset eller badeværelset.
 • Kolonier kan blive store og består af op til 10.000 myre.
 • Myre dronningen kan blive op til 10 år gammel.
 • Myrer går efter søde ting (bolcher, sukker rester af sodavand osv.)
 • Myre kan lugte op til 700 meter væk.

Du kan ikke forebygge et indtog af myrer uanset, hvor meget du en fuger langs paneler og vinduer, de skal nok komme ind alligevel, men du kan ødelægge myreboet, hvis du kan finde frem til det og det ikke eksempelvis ligger under gulvet.


HVEPSE

Gedehams er den almindelige hveps man ser i sin have, Hvepse er kendt for deres gule og sorte farve samt deres store bagkrop og lille forkrop. Hvepsen kan stikke flere gange uden af dø, modsat bier som kun kan stikke en gang hvorefter de dør.

 • Brodden indføre gift som bruges til at skade eller lamme sit offer.
 • I ekstreme tilfælde kan der bo op til 50.000 gedehamse i et hvepsebo.
 • Selve boet er delt op i forskellige arbejdsområder (rensning af celler, fodring af laver, bygning af boet, hentning af føde og omsorg til dronnningen.)
 • Hvepse kan være agressive og blive provokeret hvis man nærmer sig deres koloni og hurtige bevægelser.
 • Den gamle dronning dør sidst på efteråret og de nye frugtbare hunner overlever vinteren.
 • Hunnerne overvintre i gammelt træ, under mås eller i din bolig.
 • Hanner søger oftest ud for at finde et andet bo med frugtbare hunner for at undgå indavl.

VÆGGELUS

Hvis du har fået væggelus, så kan de være importeret fra et andet menneske (i tøjet) og ind i boligen eller fra genstande, fra et hjem hvor der er væggelus eller rejseaktiviteter. De kan også komme et kæledyr, som kommer fra et hjem med væggelus. Væggelus er aktive hele året.

 • Væggelus formere sig hurtigt hvis man ikke fjerne alle æg eller væggelus.
 • Støvsugning kan suge æg og væggelus op så de ikke formere sig.
 • Væggelus lever godt i sengetøj og lagner, vask det hyppigt og ved 50 grader det dræber dem.
 • Væggelus kan fryses ned i 2 dage hvis de sidder på ting som kan gå i fryseren – det dør de af.
 • Væggelus kan overleve uden blod i op til 1 år.

BOREBILLER

En borebille også kaldet en træorm, det er den mest hyppige i Danmark når vi snakker skadedyr. Borebillen er ca. 3-6 mm lang og kan forvolde stor skade på tagkonstruktioner eller andet træ som møbler og gulve.

 • Borebillen er kendt som træ-ødelæggende insekt.
 • Borebillen æder sig igennem træet.
 • En voksen borebille kan flyve.
 • Borebillen ligger æg inden den dør – det er laverne som ødelægger træet ikke billen.
 • Laven kan ligge gnave sig ind i træ og ligge i det efterladte savsmuld 4-8 år (afhængig af træart, fugtighed og temperaturen.)
 • Hvis træets fugtighed falder til mindre ind 11% vil larvens udvikling stoppe.
 • En borebille kan ligge op til 60 æg og døre et par uger efter.
 • Borebillen bosætter sig i dit skur, dine gulve, møbler, eller i boligens tagkonstruktion.

DUER

Duer går under navnet “flyvende rotter” fordi man forbinder dem med den store smittebærer rotten. Duernes afføring er fuld af bakterier, som mennesker bliver syge af; allergi, luftvejsproblemer, salmonella og meningitis er de hyppigste sygdomme forbundet med duerne. Derudover er duers afføring så syreholdig, at den kan få murværket i bygninger og huse til at revne.

 • Indfangning foregår i foråret og efteråret 
 • Duerne skal bruge meget plads for at bygge rede eller bare for at lande.
 • De største antal duer opleves i storbyer.
 • Der findes 5 duearter i Danmark.
 • Duernes ekskrementer indeholder skadeligt syre.
 • Ikke alle duer flyver sydpå om vinteren.
 • Duer er specielt svære at slippe af med når de først har bestemt sig for at bosætte sig.

KAKERLAKKER

Kakerlakker suser under køleskabet når lyset tændes, ingen ønsker at støde på kakerlakker, de kan sprede sygdomme. Kakerlakker accepteres ikke i miljøer hvor mennesker færdes.

 • Kakerlakker foretrækker sukker og andet slik, men spiser stor set alt.
 • Kakelakker kan bære på sygdomme eksempelvis salmonella.
 • Kakerlakker kan overleve længe uden mad (op til 6 uger).
 • Kakelakker opsøger revner, sprækker og klemmer sig ind i rum med tæt pasform.
 • Kakelakker kan klemme sig ind i en meget tynd revne.
 • Kakelakker behøver ikke sit hoved for at overleve.
 • Kakelakker kan holde vejret i 4-7 minutter.

MØL

Møl adskiller sig fra andre insekter ved at have en karakteristisk pelsklædt krop og vinger, som de folder over ryggen når de hviler. Møl kan forårsage skade på fødevare, tøj, tæpper og andre tekstiler i dit hjem.

 • Møl lægger duftspor for at guide andre til mad.
 • Møl befinder sig typisk i skabe, skuffer eller andre mørke steder, hvor der er tekstiler.
 • En mølkoloni kan bestå af flere hundrede individer.
 • Møldronningen kan lægge op til 400 æg i sin levetid. Møl går efter naturlige fibre såsom uld, silke, fjer og pels. De kan også finde på at æde tørre madrester.
 • Møl kan lugte mad på lang afstand.

HUSMÅR

HUSMÅR Husmår vejer omkring 1,5-2 kg for hanner og 1-1,5 kg for hunner, og de er mest aktive om natten. De kan klatre og finde vej ind i dit hus gennem små åbninger.

 • Husmår lægger duftspor for at markere deres territorium.
 • Husmåren er et lille rovdyr.
 • Husmår befinder sig typisk på loftet eller mellem loft og tag.
 • En husmår kan leve op til 10-12 år. De kan også finde på at æde tørre madrester.
 • Husmår kan lugte mad på lang afstand.
 • Du kan ikke forebygge et indtog af husmår uanset, hvor meget du sikrer dit hus, de skal nok finde en vej ind alligevel, men du kan forhindre dem i at komme ind ved at sikre dit hus mod indtrængen.

SØLVFISK

Sølvfisk vejer meget lidt og kan løbe hurtigt på vandrette overflader. De er mest aktive om natten og trives i fugtige og varme steder som badeværelser, bryggers, vaskerum, kældre og køkken.

 • Sølvfisk lægger duftspor for at guide andre til mad.
 • Sølvfisk befinder sig typisk i badeværelser, hvor der er varmt og er en høj luftfugtighed.
 • En sølvfisk lever i gennemsnit 3-4 år, men helt op til 8 år.
 • En enkelt sølvfisk får ca. 20 unger i sin levetid.
 • Sølvfisk lever af sukkerstoffer, døde insekter, aflejringer af sæbe i brusekabiner, tapetklister og skimmelsvamp.
 • Sølvfisk er hverken skadelige eller farlige. De kan i værste fald spise små dele af en frimærke- eller bogsamling, men sølvfisk er et tegn på, at du har rum i boligen der er fugtige.

MULDVARP

Muldvarp vejer omkring 1,5-2 kg for hanner og 1-1,5 kg for hunner. De er mest aktive om natten og trives i blød jord, hvor der er masser af føde.

 • Muldvarp lægger duftspor for at markere deres territorium.
 • Muldvarp befinder sig typisk i haver, landbrugsjord og lignende.
 • En muldvarp kan leve op til 10-12 år. Muldvarp går efter dyr som orme, larver, insekter, snegle og lignende.
 • Muldvarp kan lugte mad på lang afstand.
 • Hvis du har en have, kan muldvarp også grave tunneler under græsplænen, hvilket kan forårsage ujævnheder og huller i græsset.

EDDERKOPPER

Edderkopper vejer meget lidt og kan bevæge sig hurtigt på lodrette overflader. De er mest aktive om natten og trives i fugtige og varme steder som badeværelser, bryggers, vaskerum, kældre og køkken.

 • Edderkopper lægger duftspor for at markere deres territorium.
 • Edderkopper befinder sig typisk i hjørner af rum, bag møbler og andre steder, hvor de kan lave deres spind.
 • En edderkop kan leve op til flere år, afhængig af arten. Edderkopper går efter insekter og andre små dyr, som de fanger i deres spind.
 • Edderkopper kan lugte og høre ved hjælp af de mange sansehår de har på benene.
 • Indtrængen i boligen: Edderkopper kan trænge ind i din bolig gennem små åbninger i vinduer, døre eller revner i væggene. De kan også komme ind gennem ventilationskanaler eller andre åbninger.

KLYNGEFLUER

Klyngefluer vejer meget lidt og kan flyve over lange afstande for at finde mad. De er mest aktive om efteråret, hvor de søger indendørs for at finde et sted at slå sig ned for vinteren.

Klyngefluer vejer meget lidt og kan flyve over lange afstande for at finde mad. De er mest aktive om efteråret, hvor de søger indendørs for at finde et sted at slå sig ned for vinteren.

Klyngefluer lægger duftspor for at markere deres territorium. Klyngefluer befinder sig typisk i loftsrum, hvor de samles i store klynger – deraf navnet klyngefluer. En klyngeflue kan leve op til flere år, afhængig af arten. Klyngefluer går efter nektar fra blomster og saft fra frugter. Klyngefluer kan lugte mad på lang afstand.

 • Indtrængen i boligen: Klyngefluer kan trænge ind i din bolig gennem små åbninger i vinduer, døre eller revner i væggene.
 • Irritation: Klyngefluer kan forårsage stor irritation, da de ofte kommer i stort antal. De er også vanskelige at bekæmpe, da deres larver lever i jorden udendørs.
 • Pletter: Klyngefluer kan efterlade pletter i de områder, hvor de havde klynget sig sammen over vinteren.
 • Aktivitet: Hvis loftet opvarmes, kan klyngefluer blive aktive når som helst vinteren igennem. Det er fra vinterhiet klyngefluerne dratter ned igennem loftet. Ofte i de tidlige forårsmåneder.
 • De kan også komme ind gennem ventilationskanaler eller andre åbninger.
 • De søger ofte hen i de samme områder det ene år efter det andet, og tilsyneladende især i højtliggende bygninger.

FLAGERMUS

Flagermus må kun udsluses i starten af maj og fra sidst i august til midt i september. Det er for at undgå at forstyrre dem, mens de har unger at passe, og også lade dem være i deres vinterdvale.

Flagermus vejer meget lidt og kan flyve over lange afstande for at finde mad. De er mest aktive om natten og trives i mange forskellige miljøer.

 • Flagermus lægger duftspor for at markere deres territorium.
 • Flagermus befinder sig typisk i huler, loftsrum, eller andre mørke og rolige steder.
 • En flagermus kan leve op til flere år, afhængig af arten.
 • Flagermus går efter insekter og andre små dyr, som de fanger i luften.
 • Flagermus kan lokalisere mad og navigere ved hjælp af ekkolokalisering
 • Indtrængen i boligen: Flagermus kan trænge ind i din bolig gennem små åbninger i vinduer, døre eller revner i væggene. De kan også komme ind gennem ventilationskanaler eller andre åbninger. De søger ofte hen i de samme områder det ene år efter det andet.

Har du problemer med skadedyr i din bolig? Så kontakt Tec-SolutionZ, og vi hjælper vi dig af med invasionen.et