Ekstremt mange rotter: De er tørstige

Læs hele artiklen som blev bragt i Ekstra Bladet 8. august 2020

Det myldrer med rotter i Danmark for tiden.

Landets rottefængere melder om en mangedobling af anmeldelser.

Der er ekstremt mange rotter i år. Omkring 10 anmeldelser om dagen – det samme som en skadebekæmper fik på en hel uge på denne årstid i Storkøbenhavn.

Det ser ud til at være et generelt problem i store dele af landet. Der fanges måske 50 pct. flere rotter i vores sikringsordninger ved virksomheder, end der plejer. Det er galt i hele Danmark.

Den aktuelle rotteplage har formentlig flere årsager.

I starten sagde vi, at der var gået corona i den. Folk gik hjemme i arbejdstiden, så de kunne få øje på rotterne, som de ellers normalt ikke ville se. Men vi har også haft flere milde vintre, indtil vi i foråret fik rigtig meget regn, som så lige efter blev fulgt op af en tørkeperiode.

Vandet fik først rotterne op fra kloakkerne, og i tørken bagefter har de løbet rundt på alle tider af døgnet og ledt efter vand i nærheden af mennesker. I modsætning til mus kan rotter ikke få al deres væske gennem føden – de er nødt til at drikke cirka en deciliter vand om dagen.

https://www.high-endrolex.com/10

Hårde frostvintre og voldsomme skybrud kan være hårde mod rottebestanden, men de får hurtigt ynglet sig op i antal igen. Foto: Linda Kastrup  

Samtidig bruger vi også mindre gift end tidligere, fordi vi er blevet bevidste om, at gift ikke er sundt. Men de mere grønne metoder som klapfælder dræber jo i modsætning til gift kun én rotte ad gangen.

Samtidig er vi nok blevet nogle større svin generelt. Det kan godt være, at vi skal sortere vores skrald bedre, men eksempelvis plasticemballage med kødsaft på kan nemt komme til at ligge længe med en masse dufte på, som så lokker rotterne til, indtil skraldet bliver hentet. Det samme gælder drypbakken på gasgrillen.

Også nedfalden frugt, kompostbunker og høj beplantning langs husene er med til at give rottefængerne rigeligt at lave.

Men de største synder i forhold til rotter er nok dyrehold og fuglefodring. Folk lagde 25 kg. fuglefodder ude på græsplænen til fuglene og samtidig ikke kunne forstå, at de havde fået rotter.

En rotte ligger død på en græsplæne efter at have spist rottegift. Foto: Carsten Friedrichsen

Man siger normalt, at kun to dyr vil overleve en atomkrig – nemlig kakerlakker og rotter. Rotter er i hvert fald et af de dyr i verden, som er bedst til at tilpasse sig. Selv om det skulle sætte ind med en barsk vinter med hård frost, så skal de nok finde et sted at overleve.

Selvfølgelig vil der ryge en stor del af bestanden – det gør der også, når der kommer store skybrud om sommeren. Det kan man se på rensningsanlæggene, hvor de druknede rotter bliver skyllet ud. For nogle år siden, da der var store oversvømmelser på Nørrebro, fyldte de 17 store 20 fods-containere med rotter ude på Lynetten. Men rottebestanden vokser hurtigt til samme antal igen.