Kommune deler deres succeshistorie med Goodnature og CatchAlive!

Det kan være utroligt tidskrævende at skulle køre rundt til hver eneste fælde, for at tjekke om der er fangst. Tidsforbrug og udgifter til kørsel medfører høje driftsomkostninger, hvilket er en kendt problemstilling for alle, der arbejder med bekæmpelse af skadedyr.

I Kolding Kommune har de løst det problem, ved at bruge CatchAlive på deres rotte- og musefælder. Kommunen arbejder målrettet på at bekæmpe skadedyr med giftfrie løsninger, og har en mission om at nedbringe brugen af gift betydeligt. Derfor har Kolding Kommune indgået et strategisk samarbejde med Tec-SolutionZ, og valgt at bruge Goodnature GN A-24 rotte- og musefælder. Goodnature GN A-24 er en giftfri fuldautomatisk fælde, der afliver rotter og mus ved hjælp af et stempel, som er drevet af Co2. Det smarte er, at hver fælde kan skyde op til 24 gange, og fælden lader automatisk efter hvert skud. De egenskaber optimerer skadedyrsbekæmpelsen, i en væsentlig grad.

Goodnature fælderne er sat op på udvalgte offentlige steder i kommunen, og for at optimere driftsomkostningerne, har man valgt at montere kommunikation fra CatchAlive på fælderne. Ved at bruge CatchAlive, får Kolding Kommune et overblik over hvor fælderne er placeret, og hvor mange “kills” hver fælde har udført. Det faktum at hver fælde kan aflive op til 24 rotter/mus, samt den løbende information, som kommunen modtager om fældens aktivitet, giver Kolding Kommune et optimalt udgangspunkt for effektiv drift og vedligeholdelse.


Integration til Rotteweb

CatchAlive er tilknyttet en App, hvor al data bliver registreret. Desuden er alle data fra CatchAlive og Goodnature fælderne integreret til Rotteweb, så informationer og aktiviteter på rotte- og musefælderne, er til rådighed for medarbejderne i Kolding Kommune. Det gør det effektivt at overvåge, og styre den del af kommunes skadedyrsbekæmpelse, samt dokumentere resultaterne.

Ifølge Birgitte Hansen, som er projektleder for strategisk rottebekæmpelse, og hendes kollega Lars Barsballe, som er skov- og landskabsingeniør i Kolding Kommune, har brugen af Goodnature GN A-24 rotte- og musefælder, samt CatchAlive været en stor succes: “I Kolding Kommune har vi jo, en mission om at nedbringe brugen af gift i vores skadedyrsbekæmpelse mest muligt. Derfor har vi bl.a. valgt Goodnature fælder til at bekæmpe mus og rotter på forskellige offentlige steder i kommunen”, udtaler Birgitte, og Lars tilføjer: “Det er super smart, at vi kan montere en CatchAlive kommunikationsenhed på hver fælde, og nemt få et overblik over hver fældes aktivitet. Ved at bruge Goodnature fælder med CatchAlive, forventer vi at spare meget tid og reducere udgifter til kørsel m.m., og så glæder vi os over, at vi nu nemt kan dokumentere resultaterne af vores bekæmpelse”.